Voortgang in realisatie van multifunctioneel ontmoetingsveld in Zuidwolde

Voortgang in realisatie van multifunctioneel ontmoetingsveld in Zuidwolde

Het projectteam dat werkt aan het multifunctionele ontmoetingsveld in Zuidwolde boekt grote vooruitgang. De plannen voor het project naderen voltooiing en zijn er vergevorderde gesprekken met de gemeente Het Hogeland en het Nationaal Programma Groningen, twee belangrijke organisaties die betrokken zijn bij het project.

De gesprekken met de gemeente Het Hogeland en het Nationaal Programma Groningen verlopen positief. Zij erkennen het belang van het project en hebben de intentie om een deel van de financiering op zich te nemen. Met deze steun kunnen we nu daadwerkelijk aan de slag om het ontmoetingsveld te realiseren. Het resterende budget zal worden aangevuld door het dorp, lokale ondernemers en verenigingen.

Het multifunctionele ontmoetingsveld, waar we al lange tijd naar uitkijken, zal een centrale plek worden voor de gemeenschap om samen te komen, te sporten en te ontspannen. Het omvat onder andere sportvelden, speelplekken voor kinderen, ontmoetingsplekken en faciliteiten voor culturele en sportieve activiteiten.

Het feit dat er goed zicht is op de dekking van de begroting, markeert een belangrijke mijlpaal voor het projectteam. We hebben nu de nodige middelen om concrete stappen te zetten in de uitvoering van het project. We hebben voldoende zicht op het benodigde geld om de infrastructuur en faciliteiten van het ontmoetingsveld te realiseren.

Om het budget compleet te maken, is de hulp van de lokale gemeenschap nodig. Samen met het dorp, lokale ondernemers en verenigingen worden er extra acties ondernomen om het ontmoetingsveld te voltooien.

We zijn enorm verheugd over de voortgang en kijken uit naar verdere samenwerking met de gemeente, het Nationaal Programma Groningen en het dorp. De realisatie van het multifunctionele ontmoetingsveld zal een aanzienlijke bijdrage leveren aan de leefbaarheid van alle inwoners van Zuidwolde. Het is fantastisch om te zien hoe iedereen betrokken is bij dit project.

De tijdslijn van het project: